Elżbieta Szkiler

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska

ul. Bema 80/3-4, 82-300 Elbląg

(budynek przychodni)

tel. 606 323 128

Gabinet Pielęgniarski Leczenia Ran

  • Światłoterapia
  • Kompresjoterapia
  • Pomiar Wskaźnika ABI
  • Terapia podciśnieniowa ran
  • Wykorzystanie buta ozonowego w leczeniu ran
  • Kompleksowa i profesjonalna pielęgnacja rany przewlekłej

Usługa nie jest refundowana przez NFZ, gabinet pielęgniarski  czynny codziennie w godz. 11-13 lub po wcześniejszym umówieniu wizyty. Wizyty domowe u chorych o osłabionej mobilności.

Elżbieta Szkiler

Pielęgniarka, absolwentka Liceum Medycznego w Sztumie. W 2013 roku ukończyła studia pomostowe, a w 2014 roku w indywidualnym toku nauczania uzyskała tytuł magistra. W latach 1977–1999 pracowała w szpitalu, a następnie w poradni dziecięcej, później w Stowarzyszeniu Lazarus. Od 2000 roku zajmuje się leczeniem ran przewlekłych w warunkach domowych. Trzy lata później rozpoczęła świadczenie usług pielęgniarskich.  Swoją działalność prowadzi w ramach kontraktu z NFZ w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej. Ukończyła liczne kursy, w tym: pielęgniarstwa rodzinnego, podstaw opieki paliatywnej, podstaw rehabilitacji chorych, leczenia ran oraz specjalizację Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej. Wiceprezes Stowarzyszenia Opieki Paliatywno-Hospicyjnej i Długotrwale Unieruchomionych „Pomocna Dłoń” w Braniewie. Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Elżbieta Szkiler w swojej codziennej praktyce udziela porad pielęgniarskich w gabinecie i w domu chorego, służy wiedzą, pomocą i radą pacjentom w swoim regionie. Oferuje profesjonalny dobór opatrunku na ranę przewlekłą, edukację z zakresu pielęgnacji i żywienia przewlekle chorych, światłoterapię i koloroterapię oraz szeroki zakres zabiegów pielęgniarskich.

Autorka książki

„Poradnik pielęgnacji ran przewlekłych”

606 323 128