Moje publikacje

 1. Poradnik pielęgnacji ran przewlekłych. Warszawa. Evereth Publishing.2011,2012, 2014
 2. Opis przypadku  niepełnosprawnej pacjentki z martwicą tkanek skóry podudzia i stopy w miejscu róży krwotocznej w przebiegu reumatoidalnego  zapalenia stawów. Leczenie Ran 2015;12(1):25-31
 3. Krwiak goleni w przebiegu leczenia Warfaryną – opis przypadku. Leczenie Ran. 2015;12(4):165-169
 4. Nowe rozwiązania  w procesie leczenia ran –rola kompleksu TIAB  w tworzeniu bariery przeciwdrobnoustrojowej. Opis przypadku. Forum Zakażeń2016;7(4):307-312
 5. Konferencja Karpacz 2015, wystawa plakatu. Odleżyna V według Torrance’a kości krzyżowej leczona kompleksem srebra jonowego w warunkach domowych u 98 letniej chorej w stanie apalicznym. Leczenie Ran.2015;12(3):143
 6. Nowoczesne leczenie ran-stan wiedzy personelu pielęgniarskiego. Leczenie Ran2015;12(3):130
 7. Wilgotna Terapia Ran. Co to jest? Jak To działa? Leczenie Ran 2014;11(3):131-132
 8. Analiza kosztów leczenia pacjenta z ZSC w warunkach  domowych . Studium Przypadku. Leczenie Ran 2016;13(3):116
 9. Nowoczesne  technologie leczenia ran. Opisy przypadków leczenia opatrunkami zawierającymi siarczan srebra wykonanymi w technologii  TLC. Evereth Publishing. Biblioteka Faktów. 2016/7:2-5
 10. Leczenie Ran w Polsce. Kongres Leczenia Ran. Czechy. Pardubice. 2016; Lecba Ran2016;3(1):29 
 11. Owrzodzenie niedokrwienne w przebiegu  cukrzycy. Czechy. Pardubice.2017; Lecba Ran2017;14(1):8-12
 12. Ból towarzyszący ranie przewlekłej. Magazyn Pielęgniarki i Położnej.2015/7-8:36-37
 13. Lawaseptyki. Magazyn Pielęgniarki i Położnej.2015/9:24-25
 14. Infekcje ran i biofilm. Magazyn Pielęgniarki i Położnej.2015/6:6-8
 15. Profilaktyka przeciwodleżynowa. Magazyn Pielęgniarki i Położnej2015;1-2:34
 16. Polacy i Czesi, czyli jak leczymy rany przewlekłe. Magazyn Pielęgniarki i Położnej.2015/4:46-47
 17. Odleżyny część I. Profilaktyka przeciwodleżynowa .Magazyn Pielęgniarki i Położnej.2016/11:17-18
 18. Odleżyny część II. Diagnostyka i ocena odleżyn.  Magazyn Pielęgniarki i Położnej.2016/12:16-18
 19. Odleżyny część III. Leczenie miejscowe odleżyn. Magazyn Pielęgniarki i Położnej.2017/1-2:14-16
 20. Zastosowanie opatrunku hydrowłóknistego w leczeniu odleżyn. Inforanek.2012;18(4):4-5
 21. Zespół Stopy Cukrzycowej. Lohmann&Rauscher.2016(ulotka dla pacjenta)
 22. Postępowanie w zespole stopy cukrzycowej. Wydawnictwo PZWL.  Analiza przypadków w pielęgniarstwie i  położnictwie. 2015/5:48-50
 23. Owrzodzenia termiczne. Nowoczesne sposoby postępowania pielęgniarskiego. Wydawnictwo PZWL. Analiza przypadków w pielęgniarstwie i  położnictwie. 2017/ 1:28-34
 24. Postępowanie pielęgnacyjne w zespole stopy  cukrzycowej. Wydawnictwo PZWL. Analiza przypadków w pielęgniarstwie i położnictwie.2015;5:48-50

606 323 128